Dot. wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – SIWZ i załączniki

Dot.wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe.

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 – Projekt Budowlano-Konserwatorski

Rys. 1

Rys. 2

Załącznik nr 10 -Kosztorys nakładczy – skrzydło północne i środkowe

Załącznik nr 11 – STWiORB_KSIĄŻ_DACH

Załącznik nr 12 projekt umowy

 

Skip to content