Kategoria: Przetargi ogólne

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Palmiarni, położonego przy ul. Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe.

01. Ogłoszenie o przetargu_Palmiarnia

02. Szczegóły przetargu_Palmiarnia

03. Projekt umowy_Palmiarnia

04. Załącznik Nr 1 do umowy_Palmiarnia

Dot. przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na kawiarnię”

Poniezej zamieszczamy odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytania

„Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na kawiarnię” – ogłoszenie

  1. Ogłoszenie o przetargu_kawiarnia Palmiarnia
  2. Warunki szczegółowe przetargu_kawiarnia_Palmiarnia
  3. Umowa_kawiarnia Palmiarnia

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki przetargu
  3. Formularz ofertowy z załącznikami nr 1-4
  4. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Dzierżawa wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych miejsc postojowych. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dzierżawa wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych miejsc postojowych.

01. Ogłoszenie o przetargu

02. Warunki przetargu

03. Formularz ofertowy

04. Umowa dzierżawy

05. Pytania zadane przez potencjalnego oferenta oraz zmiana formularza ofertowego wraz załącznikami.

06. Pytania zadane przez potencjalnego oferenta

07 Zaktualizowany formularz ofertowy.

Zdjęcia:

Załącznik Nr 1_P-1

Załącznik Nr 1_P-1_zoom

Załącznik Nr 1_P-2+P-3


Załącznik Nr 3

 

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy – załącznik nr 5

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dot. dzorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Skip to content